Сесия на 29.05.2023 – понеделник от 16:30 до 17:30ч.

Тема – Негативни мисли – техники за справяне

Водещ – Люба Комитова

Силата на работата в група е в груповата енергия.

Ако понякога си мислите, че сте много чувствителни и имате нужда от разбиране, то тогава е добре да знаете, че сте от хората, които притежават способността да изпитват силни емоции и се влияете от тях. Проблемът, който възниква най-често при емоционалните натури е, че емоциите трудно се поддават на контрол. От това – в каква степен умеем да контролираме, често приличащата на стихия емоция, зависи вътрешния ни баланс и спокойствие. Тревожността идва като следствие от натрупването на негативни мисли, страхове и стресови преживявания, а повишената чувствителност е като усилвател на този процес.

Не се питайте дали ще се справите и не си мислете, че няма да успеете. Никога не е късно да започнете да правите нещо за своя вътрешен мир и не е необходимо да споделяте с някого, който на свой ред ще изкаже мнение и вероятно ще ви повлияе. Ако вече имате някаква тревожност като примерно: кратки паник атаки – сърцебиене, световъртеж, подкосяване на краката и др…, ако се притеснявате, че може да сгрешите при взимане на решения или, че ще ви направят забележка, може би е време да се вземете в ръце и да предприемете действие. Разбира се има и индивидуални сеанси, но помислете и за груповите, защото в тях име друг вид сила, която терапевтира.

За участие в група не ви е необходимо нещо специално. Сеансите протичат по следния начин:

Настаняваме се в залата. Запознаваме се. Ще чуете кратка лекция – около 15 мин. по темата, която предварително е обявена. След това правим тренинг с техника, специално подбрана за случая и накрая желаещите могат да споделят впечатления от работата, която сме свършили.

Техниките, които използвам са от: позитивната психотерапия; медитативни и асоциативни тренинги; интерактивни – такива, които карат човек да се замисли, примерно – до кога ще отлагам важно решение и др.; източни дихателни упражнения и музико-терапия.

     И накрая – ако чувствате, че спокойствието ви често е нарушено, че не можете да овладеете нервите си, както сте го правили преди време, ако заспивате угрижени или усещате нарастване на негативна нагласа за живота – направете нещо по-скоро, защото психиката също е уязвима и има нужда от грижа 🙂 

За да участвате е необходимо да се обадите на телефона за контакти и да си запазите място.

Участие в група

Такса за сесия – 60 мин. – 15лв. или две посещения с карта на Хридая

Телефон за контакт – 0887 689903, Люба Комитова