Аурата е невидимото сияние на нашето тяло. Тя е част от същността ни, която усещаме, но не познаваме добре. Обикновено този термин се разбира като един вид енергийно поле, излъчвано от човека.

Според експерти, тя не само съществува, но има и доказани качества – миризма, размер, форма и цвят. Аурата има яйцевидна форма, която при здравите хора се простира на около 70-100 см. от физическото тяло. При духовен растеж тя може да се увеличи. На  големи  пророци и учители от древни времена, аурата  е била  толкова силна и ясна, че дори обикновените хора можели да  видят  ярък ореол над главите им.

При човека, освен физическото има следните фините тела: етерно, астрално, ментално, причинно-следствено, будично, aтманично, брахманично. Именно тези наименования се намират в съвременната литература най-често.

Аурата  на всеки човек е цветна, това зависи от развитието на финните тела, както и от разкриването на енергийните центрове, наричани чакри, разположени по протежение на централния канал на енергията – сушумна.

Има седем основни и четиридесет и две второстепенни центъра. Думата „чакра“ на санскрит означава „колело“ или „диск“, който отразява идеята, че всеки един от тях се върти със собствена специфична честота.

На Изток, чакрите се  сравняват с цвета на лотос и се изобразяват с различен брой листенца.

Органите намиращи се в близост до енергийните точки (чакрите) са свързани с тяхното функциониране.

 

Аура Камера

Създадени са съвременни уреди за визуализиране на човешката аура. С тяхна помощ можем да наблюдаваме и анализираме нейното състояние.

Аура камерата визуализира данните, снети от лявата ръка на човек по метода на обратна биологична връзка. Изменението на физическото и психоемоционалното състояние се съпровожда от изменение на физиологическите характеристики като електро – кожна активност и температура. Именно тези биоданни фиксира сензора . След обработката им от програмите  като резултат получаваме :

– графики , които показват размера , цвета , плътността и яркостта  на аурата

– текст, описващ личния цветотип

– реална снимка , върху която е насложен образа на аурата

– графика на моментната активност на чакрите

– графика на емоционалното състояние

– баланс на енергиите ин и ян

– разпределение и ниво на ментална, емоционална , физическа и енергия на интуицията

Липсата на баланс, слабата енергетика или ниската активност на чакрите могат да доведат до влошени състояния на тялото,емоциите и психиката на човека. Навременното установяване и предприемането на някакъв вид действия за промяна би помогнало за откриване на нови перспективи в живота. Познати са много балансиращи терапии, доказали през вековете своето въздействие.

 

 

 


Цена за представянето на 05.03.2017г. – 10лв.Включва снимка с аура камерата.

Дапълнително може да се направи анализ на преференциална цена – 10лв.


Цени:

Снимка с аура камера – 5лв.

Снимка и анализ – 10лв.

Снимка и анализ заедно с разпечатани обясненията от изследването – 30лв.

 

Записването става с обаждане на тел. 0887 689903 Люба Комитова