Има ли начин да живеем щастливо? Има ли програма или рецепта за да постигаме мечтите си?

Дали ние контролираме съдбата си или тя ни води по предначертана пътека?

Има толкова много въпроси, на които търсим отговори цял живот. Да, може би не всеки го интересуват тези, така провокиращи ума, теми. Но! Търсещият, творецът, емоционалният и иновативният човек, рано или късно достига до екзистенциалните въпроси. Отговорите ще потърсим в света на психологията. Тук сме, за да тръгнем на пътешествие към познатите и непознатите ни способности, да опознаем силата си и да дадем шанс на най-добрата ни същност да се прояви.

Да навлезем в света на психологията е не само познание, това е възможност да разширим представите си за своята същност. Доколко се справяме с трудните моменти, стреса и разочарованията в живота ни, различните състояния – тревожност, депресия, агресия…, всъщност зависи от това как приемаме нещата, които ни се случват. Всичко това е изцяло свързано с психологичната нагласа на човека. Ако виждаме света розов или успяваме да видим хубавата страна, то тогава казваме, че сме позитивни. Ако пък обикновено виждаме негативната страна, на всичко което ни се случва или предстои да се случи, то реалността ни ще бъде негативна. Психологията, като наука, ни води и учи как да разграничим изградените модели за позитивна и негативна реалност и как да направим живота си по-хубав. Може да се наложи да променим някоя от гледните си точки, може да се окаже, че това е най-трудното нещо, което правим, но веднъж прескочена границата на его-системата повече няма какво да ни спре! Самата его-система създава защитите и реакциите ни. Оттам и посредством мислите, които идват от самосебеси, се формира и позитивно или негативно отношение към живота, хората и отношенията.

За да разберем хората около нас, за да намерим най-верните решения и да успеем да реализираме съкровените си желания има различни психологични методи. Всеки от тях ни дава шанс да намерим подходящия вариант към желания резултат.

И за да избегна многословие ви предлагам този откъс от една не безизвестна приказка:

„ – Би ли ми казал кой път да хвана оттук?

– Зависи накъде отиваш – отвърнал Котака.

– Все едно накъде… – Каза Алиса.

– Тогаз е все едно кой път ще вземеш – рече Котака

– …само да стигна някъде – добави Алиса

– О, сигурно ще стигнеш – рече Котака, – но трябва да вървиш доста дълго…“

Статия на Л. Комитова