От 20-ти февруари 2019г.

Студио „Мандала“ в център за йога и психология – Хридая, от 18:00ч.

Чувствайте се поканени на едно пътешествие към вътрешния свят.

При тревожни и нервни състояния, негативни мисли и потиснатост едно от най-хубавите неща, които можем да си подарим е умението да медитираме!

Медитацията е средството, с което можем да се докоснем най-финия свят, този на душата, и да се потопим в същността си. Нашите тревоги, грижи и напрежения могат да бъдат трансформирани и балансирани когато  се усвои подходящият медитативен метод и се използва в ежедневието. Избраните четири медитации съдържат есенцията за овладяване на ума и контрол на емоциите. Медитацията има силата да възстановява баланса във вътрешния мир, както и да доведе до разгръщане на потискани до момента способности.

Като начало ние започваме с най-важните упражнения и постепенно, натрупвайки опит, прилагаме в реални житейски ситуации новите си познания. Медитираме, за да живеем в хармония със себе си и другите.

Четири урока, четири теми:

  1. Постигане на алфа състояние – стъпка по стъпка
  2. Дишането като метод – дъхът и умът
  3. Звукът като метод – музика, мантра и тишина
  4. Психотерапия с медитация – контрол на ума и емоциите
    ________________________________________

Телефон за контакти:
0887 689903 – Люба Комитова