Психологията е наука за душата, разширяваща представите ни за емоционалните състояния, мислите, реакциите и поведението на човека. Психологията на всеки човек е уникална и единствена. Може да се каже, че както си приличаме, така се и различаваме, защото имаме своята индивидуалност.  Откриваме цяла, необятна вселена от възможности за себе си, когато обърнем поглед към вътрешния си свят, към скрития потенциал. Наистина ли се познаваме добре и наистина ли знаем всичко за своите цели и желания? Ако сме наясно със собствената си природа то тогава би трябвало да сме доста хармонични личности. Проблемите обикновено възникват от предизвикателствата в живота, понякога от срещите ни с хора, с които имаме разминаване в разбиранията за живота, или пък стремежът към постигане на високи цели се оказва труден избор свързан с много лишения…

Опознавайки се, като се има предвид, че това е дълъг процес, а не моментно занимание, ще имаме възможността не само да разгърнем способностите си, но и да изградим нови качества, нови перспективи в своя живот. Това е не е мистерия и не е заблуда, мили хора. Това е само една реалност, която не познаваме.

В стремежа към своето развитие човек се изправя пред сложни дилеми. Дали да положи усилия – физически и умствени, за да направи стъпка напред или да живее по течението, където всичко му е познато и лесно?  Промяната на навиците или излизането от оковите на инертността, както и промяната на стереотипите, винаги е трудна! Понякога животът преминава преди човек да е разбрал, че може да живее по друг, по-добър начин. Какво означава – по-добър начин? Нима това означава, че до този момент животът не е на нужното ниво? Напротив, животът винаги е на нужното ниво, защото се определя от начина, по който го възприемаме. С промяна на гледната точка и на вътрешния мир обаче се променя и качеството на живота. Нещата променят своя смисъл, с промяната на начина, по които ги възприемаме. Няма нищо лошо в това, което в момента прави човек, то е това, което той разбира за правилно. В случай че: работа, семейство, приятели, социални контакти, емоционални контакти, вътрешен мир го устройват, и го карат да се чувства добре, тогава всичко си е на мястото и човекът би следвало да е в хармония със себе си.

Ако обаче често имате усещане за тревожност, за непълноценност или просто вътрешния ви мир е нарушен, то в такъв случай  вие със сигурност не използвате своите заложби и качества пълноценно.

Причините за тези обезпокояващи състояния са на психическа основа и средството да се  променят е в работа с личната психология. Вашата, както и на всеки друг психологическа сила е изградена от особенистите на рода и по-късно на средата, в която се оформяме като личности. За да се радвате на вътрешна хармония е нужно да познавате силните си страни, да се познавате. Тук е мястото на психотерапията с методите за себепознание и техниките за контрол на ума и емоциите. Тук идват на помощ и древните йогииски текстове със своята дълбочина и знания за човешката природа.

Възприемането на света около нас е отражение на вътрешното ни усещане за него. Удовлетворение намираме, когато разширим разбирането си за истинската си същност, която не се изразява в нервната система и усещанията свързани с нея, не е умът, който обикновено заблуждава със своето несъвършенство, не е емоционалността, която замъглява съзнанието. Истината за щастието е в сърцето на всяко човешко същество, скрита зад условностите на живота.

статия – Люба Шулева-Комитова