Толкова малко се знае за понятието хипноза, че в повечето случаи тя се приема за някакъв сложен метод, в който някой внушава на друг нещо, което той после извършва без да си спомня как е станало това. Всъщност това не е невъзможно, но как да се ориентираме кое е истина и кое заблуда?

Това, с което бих искала да ви запозная е теорията за хипнозата и методите за контрол на ума, които са пряко свързани с подсъзнанието.

За да започнем работа на ниво подсъзнание може би е добре да започнем с някой разяснения за него. Накратко казано това са нашите по-дълбоки слоеве на съзнанието. Там са спомените и впечатленията от близки и далечни моменти от живота ни, а може би и от друг живот. Тези потънали в забвение спомени се наричат архитипи. Има още едно , още по-дълбинно ниво на съзнанието и то е несъзнаваното. Ние носим генно заложена информация, която унаследяваме от родителите си. Това е така наречената карма. Както и да погледнем нещата ние имаме невероятно огромно количество от информация в себе си. Това, което използваме обикновено е аналитичния ум, който е изграден от културата и възпитанието ни. Това което наричаме обаче интуиция идва от несъзнаваните слоеве на съзнанието ни и показва умение да извличаме, макар и без да разбираме как, полза от там. Работата с подсъзнанието е винаги свързана с отдръпване на мислите и освен това не може да се пребивава едновременно съзнателно и в съзнанието и в подсъзнанието. Те са на различни честоти. Когато сме в едното не сме в другото.

Методите, които ни водят до работа с подсъзнанието са много близки по своята същност. Всички те се стремят да накарат ума да се успокои и да утихне до такава степен, че да не пречи на новата картина или преживяването в подсъзнанието.

Ще се спра на някой подробности, надявам се достатъчно разбираемо, за да изясним въпроса за медитативните състояния и хипнозата като точно такива методи.

Притеснението, което възниква от думата – хипноза идва предимно от липсата на информация и смисъла, който се влага в нея. Всъщност самата хипноза е метод за работа с подсъзнанието, както и всички други методи, които работят с него. Няма дори релаксация, която да не е свързана с подсъзнанието. Идеята е да се потопим в едно приятно състояние на отпускане на мускулите и в последствие на ума. Това е в основата на хипнотичните сеанси.

Относно желанието да се отстранят някой лоши навици, като – цигарите, има огромна вероятност да се постигне успех. Това е така, защото всяко нещо може да се повлияе, стига да е добре преработено, както в медитативно състояние така и в напълно нормално – будно. Успеем ли да подадем правилно информацията в подсъзнанието то това се отразява в реалния ни живот. Тази концепция е много древна и се практикува в медитативните състояния. Също така един от основните методи за постигане на резултати в реално време е йога нидра- дълбинна релаксация.

Относно подсъзнанието:

Подсъзнанието може да се разгледа като по-дълбинната част от цялостното съзнание.

Пред нас се разкрива напълно различен свят от този, който възприемаме в будното си състояние и наричаме реалност. С други думи, ако си представим океан и аисберг, който се носи в него, само 10% е над повърхността на океана и това символично можем да разбираме като сетивния ни свят, останалите 90% са в дълбините му отъждествяваме с подсъзнанието. В подсъзнателните слоеве имаме съвсем други способности.

Още от древността тази тема е вълнувала мъдреците и те, в своите медитативни практики, са достигали до прозрения, които ние използваме до днешни дни. Въпросните медитативни състояния не са нищо друго освен пребиваване в подсъзнанието, в което може да се навлиза, когато се следва точно определена схема и правила. Нивата на подсъзнанието са различни.  Според науката – психология, както и древни философски учения, примерно –  йога ние можем да пребиваваме в някое подсъзнателно ниво и да променим нещо в съзнателния си живот. В различните източници на информация се използват различни термини, но става дума за едни и същи неща. Навлизането в друго/променено състояние на съзнанието може да се нарича – сън, полу-будно, медитативно, релаксирано, хипнотично и др. Това състояние в което се озоваваме най-лесно и бързо е познато като – алфа състояние на съзнанието и се свързва с дълбока релаксация, която ние практикуваме спонтанно всеки път, когато заспиваме. Алфа състоянието е обект на голям интерес, защото именно в него можем да останем за по-дълго време като използваме някой от методите за тези цел като – йога нидра, автогенен тренинг, методът Силва и пр. Следващото по „дълбочина“ състояние е тета. Това е вече – сън. Когато се прави по дълбинна практика се навлиза до това състояние. То също може да се използва за психологична работа с проблеми или за отстраняване на лоши навици. В което и състояние да се работи – алфа или тета се изисква много опитност и обикновено се прави под ръководството на професионалист – психотерапевт, хипнотерапевт или специално квалифициран учител в някоя окултна школа.

В случай че приемем подсъзнанието като огромен резервоар с информация, но в компресиран вид, то всеки спомен от него се активира с код, който е личен, индивидуалини за всеки човек. Това извежда на повърхността точно определени реакции, примерно – непоносимост от някаква миризма, която асоциативно отвежда към забравени, неприятни спомени в миналото.  Спомените не са само негативни, но тревожните състояния се появяват от трудни, непреодоляни моменти в живота ни. Също така може да носим в кръвта си информация от предците ни, която се нарича – наследствена и тя също е в подсъзнанието и може да се активира при най-различни ситуации напълно неочаквано и неразлираемо за човека, защото той просто няма представа от къде идват в него такива усещания и реакции. Всички вътрешни напрежения се коренят в подсъзнанието. Всеки път, когато преживяваме вълнение или стрес, или силна емоция това неминуемо се записва в нашето подсъзнание и остава като информация. В един сеанс ние можем да направим множество промени в мисловните си модели, което във времето променя гледните ни точки и съответно начина на реакция. Това е процес на препрограмиране! Единственият проблем е – как да се постигне желаният резултат? Можем да поработим с качества във себе си, които не харесваме, можем да се опознаем по-добре като пред нас се разкриват ключови моменти, някой забравени, други пропуснати, но всички са част от живота ни.

Не можем да променим нещо, ако правим винаги едно и също, все някога трябва да се започне и често това е най-същественият момент, защото е като пробуждане. Да се научим да навлизаме в своето подсъзнание е като да опознаем другата си страна. Ние виждаме и разбираме само малка част от цялата картина, да кажем – съзнанието, тя се отъждествява с тази част на айсберга, която е на повърхността на водата. Отдолу обаче се намира другата част, която е огромна – подсъзнанието. Те са неразделни и взаимно зависими.

На фона на всички концепции за работа с подсъзнанието все някъде е вашият модел и вие трябва да го откриете според вашите усещания и потребности. Можете да правите например леки релаксации, които пак са навлизане в подсъзнанието, но повърхностно. Има и такива техники като йога нидра, които ни отвеждат по-дълбоко и веднага се усеща разликата. Има автогенен тренинг, който е подобен на йога нидра, както и методът Силва, както и сугестията и автосугестията …

Според мен това е най-важното – да намерите това, което работи добре за вас.

Автор: Люба Комитова


Индивидуалните сеанси са с предварително записване.

Тел. за контакти: 0887 689903, Люба Комитова