Методите за работа с подсъзнанието са известни като: регресия, хипноза и медитация. Регресия означава връщане назад във времето като се използва отпускане и навлизане в медитативно състояние. Хипноза означава внушение като отново има отпускане и медитативно състояние. Внушението се осъществява на всички нива, тоест може да бъдем хипнотизирани примерно от красива гледка, хубав глас, добре направена реклама и т.н. С една дума, всичко в което повярваме може да се приеме, че ни е внушено, защото е било достатъчно истинско или поне така изглежда. Медитацията е може би най-обширната тема от изброените по-горе методи. Това е така, защото има много техники, чрез които да медитираме. Резултатът от медитацията може да бъде забележителен, ако се направи по подходящия ва вас начин.

За да започнем работа на ниво подсъзнание може би е добре да започнем с някой разяснения за него. Накратко казано това са нашите по-дълбоки слоеве на съзнанието. Там са спомените и впечатленията от близки и далечни моменти от живота ни, а може би и от друг живот. Тези потънали в забвение спомени се наричат архитипи. Има още едно , още по-дълбинно ниво на съзнанието и то е несъзнаваното. Ние носим генно заложена информация, която унаследяваме от родителите си. Това е така наречената карма. Както и да погледнем нещата ние имаме невероятно огромно количество от информация в себе си. Това, което използваме обикновено е аналитичния ум, който е изграден от културата и възпитанието ни. Това което наричаме обаче интуиция идва от несъзнаваните слоеве на съзнанието ни и показва умение да извличаме, макар и без да разбираме как, полза от там. Работата с подсъзнанието е винаги свързана с отдръпване на мислите и освен това не може да се пребивава едновременно съзнателно и в съзнанието и в подсъзнанието. Те са на различни честоти. Когато сме в едното не сме в другото.

Методите, които ни водят до работа с подсъзнанието са много близки по своята същност. Всички те се стремят да накарат ума да се успокои и да утихне до такава степен, че да не пречи на новата картина или преживяването в подсъзнанието.

Ще се спра на някой подробности, надявам се достатъчно разбираемо, за да изясним въпроса за медитативните състояния и хипнозата като точно такива методи.

Притеснението, което възниква от думата – хипноза идва предимно от липсата на информация и смисъла, който се влага в нея. Всъщност самата хипноза е метод за работа с подсъзнанието, както и всички други методи, които работят с него. Няма дори релаксация, която да не е свързана с подсъзнанието. Идеята е да се потопим в едно приятно състояние на отпускане на мускулите и в последствие на ума. Това е в основата на хипнотичните сеанси.

Относно желанието да се отстранят някой лоши навици, като – цигарите, има огромна вероятност да се постигне успех. Това е така, защото всяко нещо може да се повлияе, стига да е добре преработено, както в медитативно състояние така и в напълно нормално – будно. Успеем ли да подадем правилно информацията в подсъзнанието то това се отразява в реалния ни живот. Тази концепция е много древна и се практикува в медитативните състояния. Също така един от основните методи за постигане на резултати в реално време е йога нидра- дълбинна релаксация.

Относно подсъзнанието:

Подсъзнанието може да се разгледа като по-дълбинната част от цялостното съзнание.

Пред нас се разкрива напълно различен свят от този, който възприемаме в будното си състояние и наричаме реалност. С други думи, ако си представим океан и аисберг, който се носи в него, само 10% е над повърхността на океана и това символично можем да разбираме като сетивния ни свят, останалите 90% са в дълбините му отъждествяваме с подсъзнанието. В подсъзнателните слоеве имаме съвсем други способности.

Още от древността тази тема е вълнувала мъдреците и те, в своите медитативни практики, са достигали до прозрения, които ние използваме до днешни дни. Въпросните медитативни състояния не са нищо друго освен пребиваване в подсъзнанието, в което може да се навлиза, когато се следва точно определена схема и правила. Нивата на подсъзнанието са различни.  Според науката – психология, както и древни философски учения, примерно –  йога ние можем да пребиваваме в някое подсъзнателно ниво и да променим нещо в съзнателния си живот. В различните източници на информация се използват различни термини, но става дума за едни и същи неща. Навлизането в друго/променено състояние на съзнанието може да се нарича – сън, полу-будно, медитативно, релаксирано, хипнотично и др. Това състояние в което се озоваваме най-лесно и бързо е познато като – алфа състояние на съзнанието и се свързва с дълбока релаксация, която ние практикуваме спонтанно всеки път, когато заспиваме. Алфа състоянието е обект на голям интерес, защото именно в него можем да останем за по-дълго време като използваме някой от методите за тези цел като – йога нидра, автогенен тренинг, методът Силва и пр. Следващото по „дълбочина“ състояние е тета. Това е вече – сън. Когато се прави по дълбинна практика се навлиза до това състояние. То също може да се използва за психологична работа с проблеми или за отстраняване на лоши навици. В което и състояние да се работи – алфа или тета се изисква много опитност и обикновено се прави под ръководството на професионалист – психотерапевт, хипнотерапевт или специално квалифициран учител в някоя окултна школа.

В случай че приемем подсъзнанието като огромен резервоар с информация, но в компресиран вид, то всеки спомен от него се активира с код, който е личен, индивидуалини за всеки човек. Това извежда на повърхността точно определени реакции, примерно – непоносимост от някаква миризма, която асоциативно отвежда към забравени, неприятни спомени в миналото.  Спомените не са само негативни, но тревожните състояния се появяват от трудни, непреодоляни моменти в живота ни. Също така може да носим в кръвта си информация от предците ни, която се нарича – наследствена и тя също е в подсъзнанието и може да се активира при най-различни ситуации напълно неочаквано и неразлираемо за човека, защото той просто няма представа от къде идват в него такива усещания и реакции. Всички вътрешни напрежения се коренят в подсъзнанието. Всеки път, когато преживяваме вълнение или стрес, или силна емоция това неминуемо се записва в нашето подсъзнание и остава като информация. В един сеанс ние можем да направим множество промени в мисловните си модели, което във времето променя гледните ни точки и съответно начина на реакция. Това е процес на препрограмиране! Единственият проблем е – как да се постигне желаният резултат? Можем да поработим с качества във себе си, които не харесваме, можем да се опознаем по-добре като пред нас се разкриват ключови моменти, някой забравени, други пропуснати, но всички са част от живота ни.

Не можем да променим нещо, ако правим винаги едно и също, все някога трябва да се започне и често това е най-същественият момент, защото е като пробуждане. Да се научим да навлизаме в своето подсъзнание е като да опознаем другата си страна. Ние виждаме и разбираме само малка част от цялата картина, да кажем – съзнанието, тя се отъждествява с тази част на айсберга, която е на повърхността на водата. Отдолу обаче се намира другата част, която е огромна – подсъзнанието. Те са неразделни и взаимно зависими.

На фона на всички концепции за работа с подсъзнанието все някъде е вашият модел и вие трябва да го откриете според вашите усещания и потребности. Можете да правите например леки релаксации, които пак са навлизане в подсъзнанието, но повърхностно. Има и такива техники като йога нидра, които ни отвеждат по-дълбоко и веднага се усеща разликата. Има автогенен тренинг, който е подобен на йога нидра, както и методът Силва, както и сугестията и автосугестията …

Според мен това е най-важното – да намерите това, което работи добре за вас.

Автор: Люба Комитова


Индивидуалните сеанси са с предварително записване.

Тел. за контакти: 0887 689903, Люба Комитова