Намерението ми е да ви представя метода ЙОГА НИДРА накратко, а вие сте в правото си да опитате и да прецените или просто да се запознаете с този метод за обща култура.

Йога нидра е систематизирана от Свами Сатянанда. Тя е извлечена от древните писания, по специално – тантрите. В същността си е дълбока релаксация. Това което се преживява по време на йога нидра е приятно състояние на спокойствие и хармония. По-дълбокият смисъл на този метод е да се научим на самоконтрол на ума и да се научим да навлизаме съзнателно в алфа състояние на съзнанието, което вече е доста популярно като нещо, което може да ни бъде  полезно. Защо? Обяснението в йога нидра за различните състояния на съзнанието е че във всяко от тях човек има различни способности. Пребиваването в алфа – полусънното състояние е изключително терапевтично и също така отваря възможности за подобряване на способности като – учене, запаметяване, мислене …

Спазването на точно определената структура в провеждането на йога нидра, както и особеностите за провеждането й са необходими, за да се постигне въздействието. По тази причина тя не може да се счита за проведена, в случай че се внасят импровизации.

За да разгледам по-дълбинно йога нидра ще си позволя разяснения:

Вълнуваме се от неизвестното и търсим обяснения за всичко – това е типично за човешкото същество от както съществува. Когато не разбираме нещо просто го наричаме – съдба, бог, сила и др. След известно време много от нещата, които не разбираме, стават разбираеми и сменяме начина, по който ги наричаме. Разширяването на съзнанието е развитие на познанието в нас и способността ни да го прилагаме. Към това се стреми науката като доказва теориите и хипотезите за живота, космоса и съществуването като цяло, не само проявата на живота. В посланията от древността също се разясняват тези теми. Принципът на обяснение и намиране на логика в науката и философията е различен, но целта е една и съща. И така, от гледна точка на науката йога нидра представлява метод, сходен на автогенния тренинг и методът Силва. Освен това състоянието, в което се влиза се нарича – хипнотично /макар че не е точно така/,  защото състоянието на съзнанието е променено, т. е. не е будно. Ето как се разграничават състоянията на съзнанието: Бета – будно, Алфа – междинно, Тета – сън, Делта – дълбок сън без сънища. Всяко от тези състояния се характеризира с определена честота. От будното към сънните състояния честотата се забавя. Когато сме будни ние възприемаме света с петте/шестте си сетива и това са нашите добре познати възможности, за които нямаме никакво съмнение. От позиция на будното си състояние ние правим логическите връзки, създаваме теории и следваме идеите на ума си, който е активен в това състояние на съзнанието. В алфа състоянието се случва помяна. Първо се изгубва усещането за тялото, което в йога се нарича – пратяхара /отдръпване от сетивата/. Това е най-близкото до будното състояние, извън обсега на познатите ни способности. Точно по тази причина, когато нещо се случва в алфа състоянието то може да се усети в будното. Това е моментът точно преди да потънем в съня. Всеки път, когато заспиваме или се събуждаме ние преминаваме през алфа състояние на съзнанието. Ако се опитате да наблюдавате процеса на заспиване вие ще започнете да разграничавате усещането на пребиваване в алфа. Този момент е много кратък, защото заспиваме и отиваме в тета и делта. Там сме напълно отдръпнати от усещането за тяло, както и от ума. Обикновено си задаваме въпросът: „Добре, и след като успеем да пребиваваме в това полубудно състояние, какво ще се случи?“

Ето, точно това искам да разясня. Става така, че след като се научим да бъдем в междинното състояние може да се направи промяна в така нареченото – ментално ниво /умствено/. Или, ако вие прокарате една идея докато сте в алфа, то тя се установява в един дълбок слой на съзнанието като реална. Възможността да бъде реализирана е много по-голяма от тази, ако си мислите за същото нещо в будно състояние.

В текстове от далечни времена, предадени на хората от мъдреци, учители, аватари, мистици ние придобиваме познания за човека и вселената като цялостна система, като неразривно свързана структура. В тези послания, пропити с дълбока мъдрост, има множество техники, чрез които да се постигне развитие и промяна в съзнанието с единствената цел – да пребъде човекът, да се разгърне с пълния си потенциал и да оцелее. Нивото на съзнание е определящо за еволюцията на човека, също на – живота.

И накрая, за да бъдем спокойни и да вървим напред, ако нещо във вас се съпротивлява не се притеснявайте, просто знайте, че всичко се постига с опитност и ви е нужно време, за да постигнете успех.

Статия – Люба Комитова


Практика на йога нидра се осъществява в Хридая – център за йога и психология.

Залата,  в която се провежда е в Проектантска организация, ет. 6

Тел. за контакти – 0887 689903, Люба Комитова