С какво може да ви бъде полезна йога психологията?

Тук е познанието за цялостната многоизмерна структура на човека;

Енергията, която всеки има в себе си и способностите да я разбира и използва.

Философията на йога за човешките качества и връзката им със съвременните психологични възгледи.

 

Науката психология разширява представите ни за:

* Как се формират мисловните модели и как влияят на подсъзнателно ниво.

* Емоционалният свят и различните типове темперамент.

* Как се изгражда личността?

* Какво ни казват страховете? Ако разберете какъв е вашият характер вие ще знаете много за страха си. Страхът създава защитите! А защитите винаги командват реакциите ни… … и така стигаме до вътрешното напрежение, а от него до всички възможни видове тревожност.

* Как да приемем това, което не можем да променим и да живеем добре?

* Кармата – причинно-следствената връзка и можем ли да променим нещо въобще?

* Какъв е личният ви код и вашето средството за промяна!

Йога е друвно учение за тялото и ума. Психологията е наука, която първо е била част от философията и други науки като в последствие, през XXвек се развива като самостоятелна наука.

Йога психологията е един от аспектите на психологията. Самата система йога включва необятни познания за психиката. Възгледът за причинно-следствената връзка и как се формират нашите гледни точки е стар колкото света. В източните учения винаги се говори за природата на ума, за качествата на природата, стихиите и физическата конституция. Всичко това е пряко свързано със съвременното разбиране за психологията. Как точно мислите се отразяват на тялото и как се появява страхът към нещо конкретно, защо едни хора са затворени и вглъбени, а други не могат да заспят, докото не разкажат всичко, което им се е случило днес, защо имаме афенитет към някой неща – миризми, цветове … и защо не можем да понасяме други? Въпросите са много и всичко това е свързано с психологията и с йога.

 

Телефон за контакти – 0887 689903,  Люба Комитова