Позитивната психотерапия – Позитум е дълбинен психотерапевтичен метод – диференциалин анализ, който се използва за подобряване на психическото здраве и качеството на живот на човека. Създател на Позитивната психотерапия е д-р Носрат Песешкиян. Широкият диапазон на метода позволява да се работи при проблеми с тревожните състояния, семейни конфликти, себепознание и личностно израстване.  Много добре се повлияват също деца и юноши. Основната теоретична концепция на Позитум е здравето на човека.

Светът, в който живеем е така устроен, че светлината се сменя с тъмнина, усмивката със сълза, удоволствието с болка… Естественият ред в природата е непрестанно движение и смяна на едно нещо с друго. Всичко това се случва в някакъв уникален порядък, сякаш някой се е погрижил да има от всичко в този свят.  Теорията и практиката на Позитум се основава именно на тези естествени, неписани закони. Като се има предвид, че всеки си има свой мироглед, възпитание и навици, Позитум се явява като една изключително комбинативна система, обединяваща културите на Изтока и Запада. Това е така наречения – транскултурален подход. И тъй като хората обикновено търсят решение на проблемите си като ги виждат от едната страна, може да се каже, че чрез позитивната психотерапия поглеждаме и от другата страна. Така придобиваме нова представа за ситуацията или проблема, на който търсим решение.

Относно семейните и партньорските отношения този метод е много подходящ, когато се търси позитивно решение. Всяка двойка има бъдеще, стига да е готова да положи малко усилия.

Подходът на Позитум не може да се тълкува като стандартна психотерапия, по-скоро това е метод за вътрешна промяна, за развиване на собствените качества и осмисляне на живота, особено когато сме в тежки житейски ситуации. Затова, нека под Позитивна психотерапия да се разбира помощ чрез самопомощ, като се ползват всички ресурси, с които разполагаме, за да живеем доволни, с това което имаме.

Консултирането по метода на Позитивната психотерапия е разговор, в който можем да изясним какво Ви тревожи, как Вие разбирате проблема си и да потърсим начини за преодоляването му.

В психотерапевтичния процес можем да навлезем в същността на всеки проблем и да го преработим. Стъпка по стъпка, следвайки модела и естествените потребности и разбирания на човека резултатите могат да бъдат изумително добри.

Областите, върху които можем да работим са:

Проблеми в партньорството; междуличностови конфликти;

Кризи в семейното съжителстване;

Проблеми с темперамента на децата, проблемни деца;

Тревожни състояния при деца и възрастни – депресивни и страхови състояния, натрапливости, безсъние, фобии, нарушения в храненето, панически атаки.

Психотерапия в психосоматиката – захарен диабет, астма, гастрити и колити, състояние след инфаркт, хипертония и др.

Групова психотерапия – тренинги и семинари.

 

За да запишете час за консултиране или психотерапия, обадете се предварително на тел. 0887 689903 – Люба Комитова